Behandlingarna

 

Här följer kortfattat exempel på de olika tekniker som ofta används vid behandlingstillfället:

 

  • Koordinations- och Gångtester 

Via specifik koordinationstest/behandling kan man stimulera hjärnans och nervsystemets förmåga att förnya sig och bilda nya nervförbindelser vilket gör det möjligt att utvecklas och läka både fysiskt, känslomässigt och mentalt.

 

  •  TMJ – Käkledsbehandling

Med Kinesiologibaserad behandling av käkleden påverkas obalans och spänning runt både käkled och nacke. Du kanske spänner käkarna medvetet eller omedvetet, eller har inskränkt rörelse i käkleden. Framför allt bildas ofta spänningar vid stress. Behandlingen ger även en positiv avslappnande effekt på kroppens alla övriga muskler.

(Kinesiologi = Läran om rörelse)

 

  • Sacro-kraniell behandling

Behandlingen innehåller olika massage-, manipulations- och mobiliseringstekniker.

Lite fakta: Huvudet består av 22 olika ben och dessa sitter sammanfogade på ett unikt sätt som gör att de är väldigt stabila men samtidigt rörliga.

Runt hjärnan och ner längs ryggmärgen till svanskotan finns membran som har en egen pulsering som inte är beroende av hjärtat eller andningen. Pulseringen utgör grunden för alla nervimpulser i kroppen.

Genom att mjukt manipulera huvudets ben så att de ligger fritt kan man påverka pulseringen i ryggmärgen, så att ett rytmiskt och harmoniskt flöde förser kroppen med de nervimpulser som den behöver för att läka på ett tillfredsställande sätt.

Den sacro-kraniella behandlingen kommer att upplevas som skön och avslappnande, samtidigt som den har stor påverkan på Din läkning.

 

  • Öron-akupressur

Vi har på kroppen olika reflexzoner, d v s zoner och punkter som reflekterar andra ställen på kroppen t ex organ, muskler och ben. Man kan på så sätt komma åt t ex ett organ genom den zon eller punkt som motsvarar denna.
Under fötterna kallas det zonterapi, men reflexzoner finns även bl a i händer och i öron.
Behandlingen är en kraftfull behandling som ofta ger överraskande snabba resultat vid en mängd olika besvär,
både akuta och kroniska.

 

  • Massage

Massage är en välkänd och väl beprövad behandlingsmetod för att skapa harmoni, välmående och smärtlindring. Hormonet oxytocin frigörs vilket skapar lugn och ro, blod- och lymfcirkulationen ökar, träningsvärk reduceras och slaggprodukter utsöndras. När muskler mjuknar och slappnar av får vi mer utrymme för en djupare andning, bättre sömn, minskad smärta och mer energi.

I behandlingen använder jag mig av tryckmassage, så du kan vid behandlingstillfället ha kläder på dig hela tiden.

 

Detta är en kort presentation av de vanligaste och oftast förekommande behandlingsmetoder jag arbetar med  och/eller utifrån. Härutöver tas naturligtvis hänsyn till var och ens olika problemområden och hur de bör bemötas och behandlas.